ARNESTAD OPEN 09 - 11 AUGUST 2024Velkommen til Arnestad Open –  årets dart-happening på Quality Hotell i Skjetten 9-11 august 2024
Welcome to Arnestad Open – this year’s dart happening at Quality Hotel in Skjetten 9-11 August 2024   

Ikon bekreftet av brukerfellesskapet
 
 
 
 
 

**Påmelding til turnering og booking av hotell finner du lenger ned på siden**
**Registration for the tournament and hotel booking can be found further down the page**

VÅRE TURNERINGER/OUR TOURNAMENTS:

 • FREDAG/FRIDAY:

  Velkomst (trukket dobbel) påmelding på stedet. Start kl 19:00 (80% av påmeldingsavgiften i premier)
  Welcome (draw double) registration on-site. Starts at 7:00 PM (80% of the registration fee in prizes)

 • LØRDAG/SATURDAY:

  Arnestad Open (singel turnering, pulje og cup) start kl 13:00 (50.000 kr i premiepotten)
  Arnestad Open (singels tournament, group stage and cup) starts at 1:00 PM (50.000 kr in prize pool)

  Arnestad Damer (singel turnering, pulje og cup) start kl 13:00 (garantert 5.000 kr til vinneren)
  Arnestad Ladies (singles tournament, group stage and cup) starts at 1:00 PM (guaranteed 5.000 kr for the winner)

 • SØNDAG/SUNDAY:

  Dobbel turnering (påmeldte par, pulje og cup) start kl 11:00 (20.000 kr i premiepotten)
  Doubles tournament (registered pairs, group stage and cup) starts at 11:00 AM (20.000 kr in prize pool)

  Dobbel turnering Damer (påmeldte par, pulje og cup) start kl 11:00 (80% av påmeldingsavgiften i premier)
  Doubles tournament Ladies (registered pairs, group stage and cup) starts at 11:00 AM (80% of the registration fee in prizes)


PRISER/PRICES:

 • Velkomst/Welcome kr 200
 • Arnestad Open kr 350
 • Arnestad Damer/Ladies kr 350
 • Dobbel/Doubles kr 500 per par
 • Dobbel Damer/Doubles Ladies kr 500 per par


Påmelding skjer via Dartconnect eller ved å trykke på påmeldingsknappen over 
Registration is through Dartconnect or by clicking on the registration button above   

Booking av hotell kan gjøres via bookingknappen over
Hotel booking can be done through the booking button above

Arnestad Open er sponet av Arnestad Storkjøkken AS
Arnestad Open is sponsored by Arnestad Storkjøkken AS

Hvor/Where : Quality hotel Olavsgård, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten